MISSION & ORGANISATION

MISSION


Det er foreningens formål at udvikle et forum, hvor aktive     i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer om, formidle viden og støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter, der kan styrke det frie og demokratiske foreningsliv i de nordiske og europæiske civilsamfund.

 

Foreningens aktiviteter kan omfatte vidensdeling og erfaringsudveksling, mentortilbud, kurser og konferencer, debatvirksomhed, udgivelser og udviklingsarbejde, både i rigsfællesskabet, det nordiske område, østersøregionen, den europæiske union og bredere internationale sammenhænge.