Internationale kurser

Castillo de Gibralfaro, Malaga

Erasmus+ internationale kurser


For perioden juli 2024 – december 2025 har foreningen  modtaget Erasmus+ mobilitetstilskud  til at gennemføre 4 internationale kurser for i alt 30 deltagere.


Ansøgning er nu åbnet til det første kursus om Verdenskulturarv i Andalusien - den 21. - 26. oktober 2024


Ansøgningsfrist: Mandag, den 5. august 2024. 


Fremsend det udfyldte skema senest mandag, den 5. august 2024 til bestyrelsens fællesmail:

Oversigt over de fire kurser


Læringsmål

De to overordnede læringsmål for alle fire kurser er:

  • at fremme viden om og interesse for at arbejde mere internationalt, og
  • at fremme viden og interesse for forholdet mellem den mangfoldige europæiske kulturarv og vores mulige fælles europæiske identitet.


Kursus i Verdenskulturarv i Andalusien - den 21. - 26. oktober 2024 

I fodsporene på H C Andersen, Picasso og Lorca

Max: 8 deltagere inklusive rejseleder.

Kursusudbyder: LearnToTeach.

Rejseleder: Mogens Godballe, formand for Learn for Life, og konsulent og fhv forstander ved Nordfyns Højskole. Har udgivet

"H.C. Andersen og livskunsten", Mellemgaard, 2022. 


Kursus om Europæisk identitet i Wien i april 2025

Tema: Kulturel mangfoldighed og Europæisk identitet i en brydningstid 

Max: 7 deltagere inklusive rejseleder.

Kursusudbyder: The NGO and Knowledge Center, EDUCULT

EDUCULT – Institute of Cultural Policy and Cultural Management

Rejseleder: Hans Jørgen Vodsgaard, leder af Interfolk, fhv. højskoleforstander, mag.art. i idehistorie. 


Kursus om social forvandling i Riga og Rite, uge 21, ultimo maj 2025

Tema: From Soviet vassal to a free democratic member of the Nordics and the EU.

Max: 8 deltagere inklusive rejseleder.

Kursusudbyder: Rite Højskole.

Rejseleder: Lis Hasel Nielsen,  kasserer for NGO-Netværket, medlem af Dansk-Lettisk Forening og initiativtager til Rite Højskole. 


Kursus om livet i grænselandet, efteråret 2025

Tema: Kulturel identitet i grænseregioner.

Max: 7 deltagere inklusive rejseleder.

Kursusudbyder: Sandelmark Akademi.

Kursusleder Susan Fazakerley, sekretariatsleder i AKKS (og Ole Meldgaard, medlem af CIVIC – rådgivende NGO-netværk for Nordisk  Ministerråd,  og medlem af Koordinationskomiteen for 

Østersø NGO Netværk, Danmark)


Udsnit af Alhambra i Granada

Katadralen i Sevilla

Catedral de la Encarnation, Malaga

Vilkår og ansøgning


Økonomi:

Det er gratis at deltage. Erasmus+ Mobilitetstilskuddet kan dække rejseudgifter, hotelværelser, og måltider, entreer, lokal transport, og kursusgebyr til værterne.

Deltagerne skal kun medbringe lommepenge til dækning af eventuelle ekstra luksuøse middage og cafébesøg i fritiden, udgifter til souvenirs, gaver mv.


Forsikringsforhold:

Da der er tale om et kortvarigt internationalt kursus, hvor man deltager uden løn og uden et ansættelsesmæssigt forhold til afsenderorganisationen, er det deltagernes eget ansvar at have eller tegne rejse-, ulykkes- og ansvarsforsikringer for turen.


Vilkår og procedure for at søge om at deltage:

Man kan ansøge om at deltage, hvis man er aktiv i en af de foreninger, der er medlem af NGO-netværket, eller hvis man har søgt om individuelt medlemskab.


Første skridt er at du udfylder og fremsender ansøgningsskemaet, hvor fokus er på din motivation og mulige udbytte for dit hjemlige foreningsarbejde.  Kort tid efter fristen vil bestyrelsen udvælge deltagerne ud fra følgende tre kriterier i prioriteret rækkefølge:

  • Motivationen, herunder hvilket læringsudbytte du forventer at opnå og hvordan du efterfølgende kan benytte læringen i dit hjemlige foreningsarbejde?
  • Lav grad af tidligere rejsedeltagelse, da vi gerne ser, at så mange som muligt af foreningens medlemmer får glæde af tilbuddene om at deltage i de internationale kurser.
  • Hensyn til diversitet i udvælgelsen, dvs gerne en balanceret fordeling i forhold til alder, køn, etnicitet, m.m. 


Det andet skridt er, at du får at vide, om du er optage på deltagerlisten,  og i så fald vil du modtage og bedes udfylde og indsende det fulde informationsskema med personlige oplysninger, som vi skal benytte for at kunne lave den endelige tilmelding til  kursusudbyderen, og til at bestille flybilletter og hotelværelser, og til at registrere dig som deltager i Erasmus+ online system, og få afklaret rejseforsikrings-spørgsmål, m.m. 


Med denne to-delte procedure, behøver du kun at give de mange  praktiske informationer og underskrive vilkårene, såfremt du er

optaget på deltagerlisten.     Projektet er blevet støttet af det danske nationale agentur for Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union   

    Programmet for de internationale kurser er arrangeret af NGO-Netværket for internationalt projektarbejde, 

    og hverken det danske nationale agentur for Erasmus+-programmet eller Europa-Kommissionen kan holdes   

   ansvarlige for kusernes form og indhold.