BLIV MEDLEM

HVORFOR BLIVE MEDLEM


Som medlem får man stemmeret på generalforsamlingen og man kan frit deltage i netværkets aktiviteter, herunder gratis i de løbende webinarer og hjemlige events, og for meget lave omkostninger deltage i de internationale tilbud.

 

Foreningens medlemmer betaler et kontingent til foreningens virksomhed ved optagelse og derefter i starten af det nye regnskabsår. Ved manglende betaling bortfalder medlemsrettighederne.

 

Kontingentet er:

  • 100 kr for personer (individuelt medlemskab).
  • 200 kr. for foreninger (kollektivt medlemskab).

 

Personer og foreninger har begge én stemme på generalforsamlingen; men et foreningsmedlemskab giver mulighed for at flere personer fra samme foreningen kan deltage i netværkets aktiviteter, herunder både i webinarer, tema-konferencer, årsmøder, internationale events, studieture, m.m.


HVORDAN BLIVE MEDLEM


Det eneste krav for at blive medlem er, at du som person eller din forening kan støtte foreningens formål og er aktiv i det danske kongeriges civilsamfund, - dvs. enten i Danmark, Færøerne eller Grønland. 


Man ansøger om medlemskab ved at sende en mail til  

bestyrelsen - info@ngo-netvaerk.dk - hvor man kort nævner:

  • Om man søger medlemskab som person eller forening
  • Som person nævnes: Eget navn, adresse, telefon og mail, samt kort præsentation af aktiviteter i civilsamfundet.
  • Som forening nævnes: Foreningens navn, adresse, telefon, mail, og hjemmeside (og evt.sociale medier), samt kort præsentation af foreningens mission og aktiviteter.


Senest 2 uger efter sender vi en bekræftelse på medlemskabet bilagt info om foreningens aktiviteter samt en elektronisk kontingentopkrævning, der skal betales senest 1 måned efter.