REPRÆSENTATION

REPRÆSENTATION


NGO-Netværket finder det vigtigt at være repræsenteret både i nationale og internationale fora og transnationale foreninger, fordi det kan: 

  • Give ny viden og inspiration til medlemmernes aktiviteter.
  • Udvide vores internationale netværk og styrke medlemmernes muligheder for at finde nye udenlandske kontakter.
  • Åbne for flere muligheder for at påvirke den politiske debat om de europæiske civilsamfunds betydning og værdi for den bredere samfundsmæssige udvikling. 


Foreningen er således allerede medlem af og stiftet med inspiration fra det europæiske FIRST NETWORK, der har til formål at fremme samarbejdet i de europæiske civilsamfund, og herunder især at støtte nye foreninger i at komme i gang med internationalt projektarbejde.


Foreningen er også medlem af the European Civic Forum,  der samler over 100 foreninger og ngo'er på tværs af 27 europæiske lande. ECF  er aktive inden for meget forskellige områder såsom ungdom, folkeoplysning og kultur, fritidsaktiviteter, social indsats og miljø, interkulturel dialog og ligestilling, fremme af demokrati og menneskerettigheder. Trods denne mangfoldighed deler medlemmerne de fælles mål om at styrke de europæiske civilsamfund og at fremme en fælles europæisk offentlig sfære.


Foreningen er også medlem af Østersø NGO Netværk, Danmark, 

der er en Dansk NGO platform for civilsamfundssamarbejde i Østersøregionen. 


FORSLAG TIL NYE REPRÆSENTATIONER ER VELKOMNE


Hvis du kender til andre internationale fora og foreninger, som kan være relevante for NGO-Netværket at blive repræsenteret i, vil vi meget gerne høre fra dig.


Du kan skrive en email til info@ngo-netvaerk.dk med en kort præsentation af det internationale fora, som du mener kan være relevant for NGO-Netværket at søge medlemskab i!

Og du hører fra os!