AKTIVITETER

KOMMENDE AKTIVITETER


NGO-Netværket for internationalt projektarbejde er for foreningsåret april 2023 - april 2024 ved at planlægge en række nye tilbud til foreningens medlemmer, som inkluderer: 


1.  At afholde temamøder om aktuelle emner for det internationale arbejde, inkl. s

  • at udvikle bæredygtige grønne og sociale aktiviteter,
  • at belyse nye udfordringer for danske foreningslivs internationale arbejde med Ruslands angreb på Ukraine,
  • at fremme samarbejde og kontakt mellem civilsamfundene i Rigsfællesskabet.


2.  At afholde online og onsite workshops med rådgivning og erfaringsudveksling om at forberede ansøgninger til internationale tilskudsprogrammer.


3. At videreudvikle rådgivningstilbuddene til foreningsmedlemmer om at lave ansøgeninger, finde partnere, og koordinere internationale projekter. 


4.  At tilbyde tematiske studierejser til medlemmerne for få ny inspiration, udvikle viden og færdigheder og skabe nye kontakter med beslægtede foreninger i andre europæiske lande, støttet af Erasmus+ mobilitetstilskud.


5. At udvikle repræsentationen i transnationale foreninger og internationale events for at styrke medlemmernes netværk, erfaringsudveksling og vidensudvikling.