SEMINARER & MØDER

Kofoeds Skoles cigar

Folkeoplysningens Hus i Aarhus

To informations- og debatmøder i efteråret 2022

i Aarhus og København om internationalt samarbejde for civilsamfunds-organisationer,


Mange danske foreninger og civilsamfundsorganisationer samarbejder med tilsvarende organisationer i udlandet. De er partnere, og de samarbejder i projekter om fælles mål hen over de nationale grænser.

  • Måske har også din forening lyst til at være med i internationalt projektarbejde og møde nye mennesker, som kan inspirere jeres arbejde?
  • Men hvordan kommer man i gang, hvis man er en mindre forening eller ingen erfaring har med internationalt samarbejde?


Det ønsker NGO-Netværket for Internationalt Projektarbejde at informere om og diskutere på de to møder i Aarhus og København. 


NGO-Netværket er et nydannet netværk, der har til formål at fremme samarbejde og folkelig international forståelse i de europæiske civilsamfund ved at udvikle et forum, hvor aktive i det danske civilsamfund kan støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter og udveksle erfaringer med henblik på at styrke det frie og demokratiske foreningsliv på internationalt niveau.


Baggrunden for stiftelsen af netværket er en vurdering af, at der er behov for et forum, hvor NGO’er kan mødes og støtte hinanden, for civilsamfundet har ikke mindst i disse år mulighed for at spille en større rolle gennem et stærkere internationalt samarbejde. Det globale samfund står midt i en række grænseoverskridende udfordringer. Især den globale klimakrise og FN’s verdensmål og krig og flygtninge i Europa nødvendiggør et stærkt engagement fra civilsamfundets side.


Initiativtagerne har alle erfaringer med internationale projekter.  Netværket er åbent for nybegyndere og for organisationer med  erfaring i internationale projekter, og som gerne vil formidle deres erfaringer og viden til andre og hjælpe nye i gang.


Første møde hos FO-Århus,

den 22. september, kl. 16.30-18.30


NGO-netværket for Internationalt Projektarbejde og

FO-Aarhus er gået sammen om et informations- og debatmøde om internationalt projektarbejde.


På mødet vil vi informere om netværket og diskutere, hvordan man kommer i gang med internationalt arbejde.


Det er gratis at deltage. 


Mødet holdes torsdag den 22. september kl. 16.30-18.30

hos FO-Aarhus, Stiften Loungen, Frederiksgade 78B,

8000 Aarhus.


./.  Se her Informationsflyer om mødet i Århus.


TILMELDING: Benyt FO-Århus' online tilmeldingssystem

via dette link:  FO Aarhus - Kurser


Arrangementet støttes af

FO Aarhus’ debatpulje.


Andet møde på Kofoeds Skole,

den 13. oktober, kl. 16.30-18.30


NGO-netværket for Internationalt Projektarbejde har fået mulighed for at afholde mødet om internationalt projektarbejde hos Kofoeds Skole i København.


På mødet vil vi informere om netværket og diskutere, hvordan man kommer i gang med internationalt arbejde.


Det er gratis at deltage.


Mødet holdes torsdag den 13. oktober, kl. 16.30-18.30

i Scherfig-salen på på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1,

2300 København S. 


./.  Se her informationsflyer om mødet i København


TILMELDING: Send email med navn(e) og organisation senest mandag den  10. oktober til

info@ngo-netvaerk.dk.


Arrangementet støttes af Wistifonden