MEDLEMMER

BÅDE PERSONER OG FORENINGER


Foreningen bygger på medlemskab med lige stemmeret både for individer og foreninger.  

  • Individuelt medlemskab kan opnås af personer, der er aktive i det danske kongeriges civilsamfund, og som vedkender sig nærværende vedtægter, og som et simpelt flertal af bestyrelsen ønsker at optage.
  • Kollektivt medlemskab kan opnås af ikke-statslige foreninger, der er aktive i det danske kongeriges civilsamfund, og som vedkender sig nærværende vedtægter, og som et simpelt flertal af bestyrelsen ønsker at optage.