BESTYRELSEN

BESTYRELSEN


Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.


De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.

På den stiftende generalforsamling den 1. marts 2021 og det konstituerende bestyrelsesmøde samme dag blev bestyrelsen sammensat som følger:

 

Hans Jørgen Vodsgaard, formand

hjv@interfolk.dk * 51 300 320


Ole Meldgaard, næstformand

olemeldgaard1@gmail.com * 20 32 20 74


Lis Hazel Nielsen, kasserer

lishazel18@gmail.com * 23 44 41 79


Niels Bendix Knudsen, medlem 

nbendix@mail.dk * 40 31 23 45


Steen Finsen, medlem

min@musikinorden.dk