BESTYRELSEN

BESTYRELSEN


Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.


De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.

På den ordinære generalforsamling den 22. april 2023 og det konstituerende bestyrelsesmøde samme dag blev bestyrelsen sammensat som følger:

 

Niels Bendix Knudsen, formand

nbendix@mail.dk * (+45) 40 31 23 45


Ole Meldgaard, næstformand

olemeldgaard1@gmail.com * (+45) 20 32 20 74


Lis Hazel Nielsen, kasserer

lishazel18@gmail.com * (+45) 23 44 41 79


Steen Finsen, medlem

min@musikinorden.dk


Mogens Godballe, medlem

mogens@nordfyns.nu  * (+45) 51 51 29 46