RÅDGIVNING

PEER-TO-PEER RÅDGIVNING


Vores rådgivere vil gerne formidle deres erfaringer og hjælpe nye foreninger i gang med at udvikle deres internationale aktiviteter til gavn og glæde for udviklingen både af det danske foreningsliv og det bredere europæiske civilsamfund.


Rådgivningen bygger på vores foreløbige gruppe af erfarne medlemmer, der: 

  • har en bred erfaring med det internationale arbejde både som partnere og koordinatorer og som fundraisere,
  • har en varieret erfaring både med bilaterale, nordiske og europæiske tilskudsprogrammer,
  • tilsammen har et omfattende netværk og kontakter til mulige udenlandske partnere inden for de fleste sektorer af  civilsamfundets foreningsliv. 


BLIV EN DEL AF NETVÆRKET AF RÅDGIVERE


Hvis du har erfaring med det internationale arbejde og gerne vil hjælpe andre med at komme bedre igang med deres internationale arbejde - så kan du komme med i vores netværk af rådgivere.


Ring eller skriv en email til info@ngo-netvaerk.dk med en kort præsentation af dig selv, din foreningsbaggrund og hvad du kan rådgive om! Og du hører fra os! 


Netværket af rådgivere - præsenteret alfabetisk 

Hans Jørgen Vodsgaard


Idehistoriker. Tidligere højskoleforstander og leder af foreningen Interfolk.  Bestyrelsesmedlem i Musisk Center Danmarks Fond


Hans har i mange år arbejdet med nordiske, baltiske og europæiske  projekter inden for folkeoplysning, kunstbaseret læring og kulturarv - både som partner, ansøger og koordinator. 


Ønsker du rådgivning om folkeoplysende og kulturelle projekter - både  i Rigs-fællesskabet, nordiske og bredere Europæiske sammenhænge, skriv til

hjv@ngo-netvaerk.dk
Ole Meldgaard


Teolog og journalist. Tidligere leder af Kofoeds Skoles Internationale afdeling, og medlem af koordinationskomiteen for Østersø NGO Netværk, Danmark. 


Ole har gennem mange år arbejdet med sociale projekter i Øst- og Centraleuropa, bl.a opbygning af sociale institutioner og overførsel af programmer og metoder i arbejdet med socialt udsatte grupper. Ole har også gennemført sociale projekter i Armenien og i Grønland.


Ønsker du rådgivning om sociale og østeuropæiske projekter, skriv til 

om@ngo-netvaerk.dkLis Hazel Nielsen


Tidligere skolelærer. Projektleder og bestyrelsesmedlem for Rite Folkehøjskole.  Bestyrelsesmedlem i Foreningen Danmark - Letland. 


Lis har siden 1994 arbejdet både som ansat og frivillig for at etablere og udvikle en Højskole i Letland inspireret af den grundtvigske tradition. 


Ønsker du rådgivning om projekter inden for uddannelse og højskole og viden om baltiske forhold, så skriv til 

lh@ngo-netvaerk.dk


Steen Finsen


Dirigent, kammerkor- og kirkesanger, tidl. Brass Band-musiker, tidl. trompetist. Formand for Danske Orkesterdirigenter og bestyrelsesmedlem i den nordiske forening, Musik i Norden.  


Steen har erfaring fra bestyrelsesarbejde i danske og nordiske amatørmusik- og kulturorganisationer, der søger at fremme  udveksling af erfaringer mellem organisationer på nationalt og nordisk niveau. Temaer fx kurser, seminarer, uddannelse, ledelse.


Ønsker du rådgivning om kulturelle og nordiske projekter, skriv til
sf@ngo-netvaerk.dk

Niels Bendix Knudsen


Den Frie lærerskole og Nordisk Landbrugs-skole.  Tidligere efterskoleforstander.  Forstander for Rite Folkehøjskole. Bestyrelsesmedlem i Foreningen Danmark - Letland.


Niels har siden 1994 arbejdet både som ansat og frivillig for at etablere og udvikle en Højskole i Letland inspireret af den grundtvigske tradition.


Ønsker du rådgivning om projekter inden for uddannelse og højskole og viden om baltiske forhold, så skriv til

nb@ngo-netvaerk.dk

Susan Fazakerley


Teatervidenskab. Sekretariatsleder af AKKS - Amatørernes Kunst & Kulturelt Samråd. Fhv. præsident for  AMATEO - the European Network for Active Participation in Cultural Activities.


Susan har i mange år været aktiv inden for amatørmusik, teater og andre deltager-udøvende kulturelle aktiviteter - både som sekretariatsleder og formand, både i danske, nordiske og bredere europæiske sammenhænge.


Ønsker du rådgivning om projekter inden for amatørkunstens område, skriv til 

susanfazakerley@gmail.com