VELKOMMEN

 NYE TILBUD


NGO-Netværket for internationalt projektarbejde har for skoleåret

2022 – 2023 planlagt en række nye tilbud,  der omfatter: 


 

  • En serie af korte online webinarer hver måned i skoleåret 2022 – 2023 om, hvordan man kan styrke det internationale arbejde

 

  • To nye studierejser i skoleåret 2022 – 2023 for foreningens medlemmer, der kan give ny viden og inspiration til at fremme NGO-aktiviteter med fokus på sammenspillet mellem  grønne og sociale værdier.

 

  • Tilbud om rådgivning fra en gruppe af medlemmer, der har bred erfaring med det internationale arbejde både som partnere og koordinatorer og som fundraisere - se mere information her!


  • Hjælp til at danne temagrupper, hvor medlemmer støtter hinanden i at udvikle det internationale arbejde, og hvor der kan indgå rådgivning og opfølgende tematiske fællesmøder og webinarer - se mere information her!


ET NYT NETVÆRK


NGO-Netværket for internationalt projektarbejde blev stiftet i marts 2021 af en gruppe NGO'ere, der har bred erfaring med internationalt projektarbejde. 


Med det nye netværk ønsker vi at udvikle et forum, hvor aktive  i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer, formidle viden og støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter, der kan styrke det frie og demokratiske foreningsliv i de nordiske og europæiske civilsamfund.


Se her en lille flyer om foreningen! 


Velkommen!