VELKOMMEN

ET NYT NETVÆRK


NGO-Netværket for internationalt projektarbejde blev stiftet i marts 2021 af NGO'ere, der har bred erfaring med internationalt projektarbejde. 


Med det nye netværk ønsker vi at udvikle et forum, hvor aktive  i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer, formidle viden. og støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter, der kan styrke det frie og demokratiske foreningsliv i de nordiske og europæiske civilsamfund.


Velkommen!

 

 NYE TILBUD


NGO-Netværket for internationalt projektarbejde vil i de første år tilbyde:

  • en årlig serie af korte 2 timers online webinarer for danske NGOere med videns- og erfaringsudveksling om at udvikle de internationale  projektaktiviteter.
  • en årlig temakonference om udviklingsmulighederne med internationale netværk og samarbejdsprojekter. 
  • internationale events, som studieture, kontaktmøder og temakonferencer. 
  • rådgivning til at finde udenlandske partnere, udarbejde ansøgninger og koordinere internationale projekter.