TEMAGRUPPER

NYE TEMATISKE WORKSHOPS


NGO-Netværket ønsker at udvikle fora, hvor vore medlemmer og andre aktive i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer, udvikle nye ideer og støtte hinanden i at udvikle nye transnationale aktiviteter med ligesindede i andre europæiske lande. 


Vi vil gerne skabe bedre muligheder for at deltage i tematiske workshops , hvor man kan møde andre fra samme foreningsområde og hvor både nybegyndere og mere erfarne kan hjælpe hinanden med at udvikle de internationale aktiviteter. 


WORKSHOPS OG ANDEN STØTTE 


Vi vil  i forlængelse af vore aktivitetstilbud, som temamøder, rådgivning, studierejser m.m.  også arbejde for:  

  • At afholde tematiske workshops i foreningen med oplæg både fra medlemmer og indbudte eksperter.
  • At formidle rådgivningstilbud, som disse temagrupper også kan benytte.
  • At planlægge tematiske webinarer, der kan give nye input til temagruppernes aktiviteter.
  • Udvikle andre tilbud alt efter de intetresser og muligheder, der viser sig hen ad vejen.