TEMAGRUPPER

NYE TEMAGRUPPER


NGO-Netværket ønsker at udvikle et forum, hvor aktive i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer, udvikle nye ideer og støtte hinanden i at udvikle nye transnationale aktiviteter med ligesindede i andre europæiske lande. 


Vi vil gerne formidle og støtte, at interesserede NGO’er får bedre muligheder for at danne temagrupper, hvor de kan møde andre fra samme foreningsområde og hvor både nybegyndere og mere erfarne kan hjælpe hinanden med at udvikle de internationale aktiviteter. 


STØTTE TIL DE NYE TEMAGRUPPER


Vi vil arbejde for, at der i forlængelse af vore aktivitetstilbud, som informationsmøder, webinarer, studierejser m.m. bliver oprettet temagrupper, hvor bestyrelsen kan:

  • Hjælpe med at formidle kontakt til disse temagrupper for medlemmerne og andre interessede.
  • Formidle rådgivningstilbud, som disse temagrupper også kan benytte.
  • Afholde opfølgende tematiske fællesmøder i foreningen med oplæg både fra temagrupperne og fra indbudte eksperter.
  • Planlægge tematiske webinarer, der kan give nye input til temagruppernes aktiviteter.
  • Udvikle andre tilbud alt efter de intetresser og muligheder, der viser sig hen ad vejen.