STUDIEREJSER 

Forsiden af Bogen til 20 års jubilæet for Rite Højskole, 1994 - 2014

Solrig start på ugen. Settlement foreningens team er tilbage på kontoret,

To studierejser for foreningens medlemmer

i skoleåret 2022 - 2023 til Letland og Finland


De to studierejser indgår i vores Erasmus+ mobilitetsprojekt: "SUSTAIN - Social and green sustainability in NGO activities”,  aug 2022 – July 2023.


Formålet er at overføre nye erfaringer og kompetencer med social og grøn bæredygtighed fra vore udenlandske partnere til vores medlemmer fra det danske civilsamfund. De to hovedmål er:

  • Generelt at styrke deltagernes interesse for og engagement i europæiske kontakter, erfaringsudveksling og samarbejde.
  • Især at motivere deltagerne til at fremme NGO-aktiviteter med fokus på sammenhængene mellem at fremme både grønne og sociale værdier.


Målgrupperne er medlemmer af foreningen, der er medarbejdere og frivillige i  civilsamfundene i det danske Kongerige, dvs i Danmark, Færøerne og Grønland,  og som er blevet medlemmer af NGO-Netværket.


Pris: Det er gratis at deltage i begge studierejser. Mobilitetstilskuddet kan dække rejseudgifter, senge og måltider samt studieprogram og gebyr for værterne. 


Forsikring: Da deltagerne ikke får løn eller indgår i et ansættelsesforhold med vores forening under rejserne, er det deres eget ansvar af  tegne de ønskede forsikringer.


Tilmelding: Man udfylder, underskriver og fremsender ansøgningsblanketten .

Så snart den endelige deltagerliste er afklaret, vil vi bestille flybilletter og hotelværelser og informere vores værter om den endelige deltagerliste og registrere deltagerne i Erasmus+ online tilskudssystemet.


Den første 5-dages studietur til Letland, den 2. - 7. oktober 2022


NGO-Netværket  er koordinator og afsenderorganisation,

og Rite Højskole er værtsorganisationen. 


Rite Højskole er en privat selvstændig lettisk institution, som er beliggende i Rite kommune, Viesite regionen, Letland.
Det er skolens formål er at fremme folkeoplysningen i Letland ved at skabe en folkehøjskole inspireret af den danske tradition for grundtvigske højskoler.


Kursus- og rejseledere er:

Niels Bendix Knudsen: (+45) 40 31 23 45 * nbendix@mail.dk

Lis Hazel Nielsen: (+45) 23 44 41 79 * lishazel18@gmail.com


Den anden 4-dages studietur er til Helsinki, den 19. - 22. juni 2023


NGO-Netværket er koordinator og afsenderorganisation,

og Finnish Settlement Association er værtsorganisationen.


FSA blev grundlagt i 1918, og det er en organisation for hele livsforløbet, der består af 45 settlements fordelt over hele Finland. Bosætningsbevægelsen beskæftiger mere end 5600 professionelle, og en stor gruppe frivillige er også involveret i arbejde. Organisationen er også vært for IFS (International Federation of Settlements and Neighborhood Centres) i deres hovedkvarter i Helsinki.


Bevægelsens aktiviteter omfatter arbejde med ældre, børne- og ungdomsarbejde, multikulturelt arbejde, udvikling  af fællesboformer, forsamlingshusaktivitet, ydelser til mennesker med psykiske udfordringer, supplerende undervisning til 16 folkeskoler, tre højskoler og to specialskoler, forskellige former for traume- og krisearbejde, misbrugsrehabilitering, gældsrådgivning, formidling og offerstøtte.


Bevægelsen er dybt engageret i det internationale arbejde for social retfærdighed, bæredygtighed og menneskerettigheder, bekæmpelse af racisme, nationalisme og populisme.


Kursus- og rejseleder er:

Hans Jørgen Vodsgaard: (+45) 51 300 320 * hjv@interfolk.dk