MISSION & ORGANISATION

MISSION


Det er foreningens formål at udvikle et forum, hvor aktive     i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer om, formidle viden og støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter, der kan styrke det frie og demokratiske foreningsliv i de nordiske og europæiske civilsamfund.

 

Foreningens aktiviteter kan omfatte vidensdeling og erfaringsudveksling, mentortilbud, kurser og konferencer, debatvirksomhed, udgivelser og udviklingsarbejde, både i rigsfællesskabet, det nordiske område, østersøregionen, den europæiske union og bredere internationale sammenhænge.ORGANISATION


NGO-Netværket for internationalt projektarbejde blev stiftet i marts 2021 som en ideel og frivillig forening med generalforsamlingen som øverste myndighed.


Foreningen er medlem af og stiftet med inspiration fra det europæiske FIRST NETWORK, der har til formål at fremme samarbejdet i de europæiske civilsamfund, og herunder især at støtte nye foreninger i at komme i gang med internationalt projektarbejde. 


Se Portalen for FIRST NETWORK her!