VEDTÆGTER, BERETRNINGER, HANDLEPLANER 

CENTRALE DOKUMENTER


På den stiftende generalforsamling i marts 2021 blev foreningens vedtægter vedtaget.


På den ordinære generalforsamling, april 2022 blev foreningens beretning og aktivitetsplan drøftet og vedtaget.